Ağır Depresif Nöbet Belirtileri | Tanısı | Testi

İşin aslına bakarsanız F32 Ağır Depresif Nöbet, ayrı bir hastalık tanımı değildir. Bildiğimiz DSM 5 kriterlerine göre tanısı konan Majör Depresyon hastalığına eş sayılabilir. F32, depresif nöbetin uluslararası hastalık kodudur. ICD tüm hastalıklar için bir kod belirlemiştir.

Ağır Depresif Nöbet Nedir

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyada hastalıklar için bir korelasyon olması adına hastalıkların kodlara göre tanımlanmasını sağladı. Bunun sonucunda her hastalığın kendine özgü bir ICD kodu var. F32 kodu, ”Depresif Nöbet” hastalığı için tanımlanmıştır.

Depresif nöbet kendi içinde birkaç farklı klinik duruma ayrılır. Bu kliniklerden hepsi için F32 ile başlayan kodlar belirlenmiştir. ICD kodları sadece depresyon veya psikiyatrik hastalıklara özgü değildir. Tüm hastalıkların kendine özgü ICD kodu vardır. Koleradan başınızdaki yaraya kadar.

MUTLAKA İZLEYİN !

Türkiye’de ”Retroperiton Malign Neoplazmı” tanısı aldığınızı varsayalım. Tedavinizi Türkiye’de gerçekleştirmek istemediniz ve bunun için Kanada’ya gittiniz. Oradaki doktorların teşhis konmuş hastalığınızı öğrenmeleri için tek bir kod yeter : C48.0

Gördüğünüz gibi C48 kodunun yanında bir de ‘0’ var. Özetlemek gerekirse C48 genel bir tanım yapar, bu tanımın içinde birçok hastalık vardır. F32 Depresif Nöbet için tanımlanmış bir koddur. Bu kod, kendi içinde bölümlere ayrılır.

 • F32.0 Hafif Depresif Nöbet
 • F32.1 Orta Nöbet
 • F32.2 Psikotik Belirtisiz Ağır Depresif Nöbet
 • F32.3  Psikotik Belirtili Ağır Depresif Nöbet
 • F32.8 Depresif epizodlar, diğer
 • F32.9 Tanımlanmamış

Depresif Nöbet, depresyon hastalığı içindeki bir süreçtir. Bunun yanında yineleyen depresif nöbetler içinde ICD kodu vardır :

 • F33.0 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki hafif şiddetli
 • F33.1 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki orta şiddetli
 • F33.2 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki psikotik belirtisiz ağır şiddetli
 • F33.3 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki psikotik belirtili ağır
 • F33.4 Yineleyici depresif bozukluk, remisyonda
 • F33.8 Yineleyen depresif bozukluklar, diğer
 • F33.9 Yineleyen depresif bozukluk, tanımlanmamış 

Bu kodlardan anlıyoruz ki depresif nöbet eğer yineleyen olarak nitelendirilmediyse ilk nöbettir. İlk depresif nöbetten sonra olan nöbetler artık yineleyen sınıfına alınır ve F33 kodu altında incelenir. 

Depresif Nöbet Belirtileri | Tanısı | Testi | Engel Oranları

Majör Depresyon Belirtileri adlı yazıyı okuduysanız depresyonun birçok belirtisinin olabileceğini biliyorsunuz. Depresif nöbet belirtileri de tıpkı majör depresyon belirtileri gibidir. O belirtilerin ağırlığına göre Hafif , Orta, Ağır gibi sınıflara ayrılmıştır.

Ağır depresif nöbet belirtileri kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Bunlardan ilk Psikotik Belirtisiz Ağır Nöbet, ikincisi ise Psikotik Belirtili Ağır Nöbet.

Eğer Psikotik Depresyonun ne demek olduğunu biliyorsanız ağır depresif nöbet belirtilerini anlamakta çok güçlük çekmeyeceksinizdir. Eğer bilmiyorsanız BURAYA TIKLAYARAK depresyon çeşitleri yazısının psikotik depresyon bölümüne gidebilirsiniz. 

Hafif Depresif Nöbet Belirtileri

Majör depresyon belirtilerinden hemen hemen hepsi hafif düzeyde görülür. Çökkün duygudurum, ilgi ve zevk kaybı, kendine güvende azalma, konsantrasyon kaybı, cinsel istekte azalma, uyuyamama – erken uyanma sık görülür. 

Hafif olarak nitelendirildiği için bu belirtilerin aşırı ağır boyutlarda olmaması gerekir. Kişide intihar isteği veya intihar girişimi olduğu zaman bu nöbet ‘hafif’ olarak nitelendirilmez. 

Belirtiler genellikle mevsime veya başka faktörlere bağlanarak dikkate alınmaz. Ne zamanki kişiye çok yoğun rahatsızlıklar vermeye başlar, o zaman bir uzman yardımı alma isteği ortaya çıkar. 

Orta Depresif Nöbet Belirtileri

Elbette doktorların elinde bir terazi yok! Belirtilerin ağırlığını neye göre belirleyecekler? Hastanın karşısındaki durumuna göre. Edindikleri tecrübelerden de yararlanarak belirtilerin ağırlığını bir şekilde belirleyecekler ve hafif veya orta diyecekler.

Hafif ile ağır arasında ‘orta’ olarak sınıflanan bu nöbette, belirtiler hafif nöbetten daha ağır olmakla birlikte ağır nöbette bahsedeceğimiz kadar ciddi değildir. Majör depresyon belirtilerinden hepsi hastalarda bulunabilir.

Ağır Depresif Nöbet Belirtileri

Yukarıdaki saydığımız belirtilere yoğun intihar düşünceleri ve intihar girişimini eklediğimizde ağır form karşımıza çıkar. Bahsedilen belirtiler çok ağır seyreder. Kişi hiç uyuyamayabilir, aşırı kilo verebilir. Değersizlik ve suçluluk duyguları yoğundur.

Yoğun duygular bedensel belirtiler olarak dışa vurulabilir. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, bayılma nöbetleri, kabızlık, ishal sık görülen bedensel belirtilerden.

Belki bazı belirtilerin varlığında veya yokluğunda tanı koymak zorlaşabilir. Ancak intihar düşünceleri olan veya intihar girişiminde bulunmuş bir kişi ağır nöbete dahil edilmeye yatkındır.

depresyon tedavisi
Umutsuzluk Testi

Depresif Nöbet Tanımlanmamış Ne Demek

Aslında çok bir anlamı yok. Yukarıda psikotik olan ve olmayan üzere ayrılmış ağır nöbetlerden hiçbirine uymayan, hafif veya orta olarak sınıflandırılamayan nöbet denilebilir. Çok göreceli bir durumdur ve bir anlam taşımaz.

Bir sonraki konuda da değindiğim gibi bu kodlar sizin hastalığınızı değiştirmez. Majör depresyon hastasıysanız öylesinizdir. Atak ağırlığı göreceli olduğu için bu kodlara fazla takılmamak gerekir. 

Depresif Nöbet Tanısı

Belirtilerin eşliğinde bir uzman hafif, orta, ağır formlardan birisinin tanısını koyabilir. Klinik olarak daha çok DSM kriterlerine göre tanı koyulur. Bu kriterleri depresyonun ne olduğunu uzun uzun anlattığım yazı da açıkladım.

DSM 5 kriterlerine göre tanı koyulduktan sonra kişideki ilk nöbetse F32 tanılarından herhangi biri koyulabilir. Yine de bu kodlar ve tanılar daha çok reçete sistemleri içindir. Güvenilirliği pek yoktur. Çünkü birçok hastalığın kodu bulunamadığı için o hastalık yerine ona daha yakın hastalıklar rapor edilebilir.

ICD kodlarının uzun ve kısa formları vardır. Kısa formlarında her hastalığın ayrı ayır bileşenleri olmadığı için ona yakın olan hastalıkların tanısı kodlanabilir. Bu durum kişinin tedavisinde herhangi bir değişiklik yapmaz. Sadece istatistikler yanıltılmış olur.

Zung Depresyon Testi
Zung Depresyon Testi

Depresif Nöbet Testi

Psikolojik testler sayfası altında birçok depresyon testi bulunuyor. Bunlardan herhangi birini çözebilirsiniz. Bu testlerden aldığınız skor sonucuna göre depresif nöbetinizin ağırlığını belirleyebilirsiniz. Yapmanız gereken aşağıdaki resme tıklayıp testlerin bulunduğu sayfaya ulaşmak!

Depresyon Belirtileri Testi
Depresyon Belirtileri Testi

Dilediğiniz testi seçip işaretlemeye başlayabilirsiniz. Testiniz bittiğinde ‘GÖNDER’ butonuna basmanız yeterli. Puanınız otomatik olarak hesaplanır ve size sunulur. Skorunuzun sunulduğu sayfada testin sonuçlarının skorlara göre değerlendirildiği tablo bulunur. Tabloya bakarak nöbetinizin ağırlığını ölçebilirsiniz.

Depresif nöbet testi her ne kadar bilimsel olsa da size tam bir sonuç vermeyebilir. Bunun için en doğru kararı verecek olan bir uzman doktordur. Danışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Böylece durumunuzun ne olduğunu en yetkili ağızdan öğrenmiş olursunuz.

Hafif | Orta | Ağır Depresif Nöbet Engel Oranı

Engel oranları hastalığın şiddetine göre belirlenmiyor. Bunun için tüm engel oranlarını bir başlık altında yazmak daha mantıklı. Ayrıca engel oranları belirlenirken hastalığın geçmişi de önemli. Tanının ne kadar zamandır olduğu, zaman içinde nasıl bir ilerleyiş gösterdiği gibi konular engel oranını belirlemede önemli bir ölçüt.

 • Tedavi ile işlevselliği tam düzelen                        ENGEL ORANI : %0                                 
 • Tedavi ile işlevselliği kısmen düzelen                  ENGEL ORANI : %40                    
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen                         ENGEL ORANI : %90    

Bildiğimiz gibi depresyon hastalığı iş gücü kayıplarında ilk sıraları zorluyor. İşlevsellik iş gücü manasında düşünülebileceği gibi kişinin işlevsel olmasının beklendiği tüm alanlarda düşünülebilir. Düzelip düzelmeyeceği ise zaman içinde kendini belli edecektir.

Kişi hiç işe gidemezken zamanla işe gitmeye başlamış, son zamanlarda ise eskisi gibi işini yapabiliyorsa işlevsellik tamamen düzelmiştir denilebilir.

Psikotik Belirtili Ağır Depresif Nöbet Askerlik

Hastalığın belirtilerini ve tanısını anlatırken belirttiğim gibi bu tanılar oldukça görecelidir. Bunun için böyle bir tanınız varsa askere alınmazsınız veya alınırsınız gibi sözler söylemek yanlış olur. Askerlik süresinde yapılan muayenenize göre bir karar verilecektir.

Gerçekten çok ağır, psikotik belirtili nöbet varsa ve bu kronik depresyon formundaysa askere alınacağınızı olası görmüyorum. Zaten bu durumda engel oranınız da %70 olacaktır. Yine de bunlar sadece kişisel görüşlerimden ibarettir.

depresyon tedavisi rehberi
depresyon tedavisi geniş rehber

Depresif Nöbet Anksiyete İlişkisi

Anksiyete ve depresyon birlikteliği çok sık görülen bir durumdur. Bu yüzden anksiyete bozukluklarından birinin tanısını alan bir kişide depresyon hastalığı araştırılmalıdır.

Sosyal fobi ve depresyon yazısında belirttiğim gibi depresyon diğer birçok psikiyatrik hastalıkla eş hastalık durumundadır. Birlikte görülme oranları %90ları bulan hastalıklar var. Bunun için hem diğer hastalıkların tanısı koyulduğunda depresyon hem de depresyon tanısı koyulduğunda diğer hastalıklar araştırılmalıdır.

KAYNAKLAR

1- DSM-5® UPDATE Supplement to DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS, FIFTH EDITION

2- ICD-11 Beta: What to expect, when, and how ? / https://www.who.int

3- Psikiyatri Özür Cetveli Oranı ; akademik.adu.edu.tr

4- ICD 10 Hastalık Sınıflandır Kitapçığı ; hastaneler.erciyes.edu.tr

6 thoughts on “Ağır Depresif Nöbet Belirtileri | Tanısı | Testi

 1. yazılarınız ve İnternet siteniz mükkemel ! Bende bir anksiyete ve depresyon hastası olarak hepsini araştırdım. Bilgilerinize emeğinize sağlık başarılarınızı dilerim!

  1. Merhabalar,

   Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim. O kötü günleri geride bıraktım ancak öyle kötü günler yaşayan herkesin yanında olmak ve yardımcı olmak istiyorum.

   İstediğiniz zaman bu bağlantıyı kullanarak soru sorabilirsiniz.

   İyi Günler.

   1. Mrb 10 yila askindir rahatsizdim ve gittikce agirlasti ve so bir tavsiye uzerine hastabeye gitim ozel hastane ve bana major yada f32.8 teshisi kondu ve bir yil kadar ilac tedavisi gordum olmadi tmu oldum olmadi sonrada 14 seans elektro sok oldum belirtiler rahatsizligim devam ediyor yaz aylari iyi oluyorum sadece yorgun halsizlik var kaslarimda istemedigim hareketler oluyor bunlar beni rahatsiz ediyor kiş mevsimi beni tam bitiriyor.. ne yapabilirim bunun tedavisi yokmu ….simdiden tsk ederim…

 2. Paylaşımının ve testler için teşekkür ederim emeğinize sağlık.F32.9 depresif nöbet tedavisi görüyorum.daha önce karışık anksiyete ve depresif bozukluk teşhisi konmustu.calistigim kamu kurumunda yasadigim olaylar ve tartışmalardan sonra mahkemelik oldum.bu hastalık bir illet rabbim herkese ruh sağlığı versin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir