Kendini Gerçekleştirme Nedir? + Testi

Kendini gerçekleştirme felsefesi, ilk kez ”Kurt Goldstein tarafından icat edilen” bir terimdir. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi kendini gerçekleştirme temelinde kurulmuştur desek yanlış olmaz. Zira ihtiyaç olarak nitelenen şeylerin en üstünde kendini gerçekleştirme yer alıyor.

Bir çocuğun kendini gerçekleştirmesi, erişkinler kadar zor olmayabiliyor. Bu noktada kendini gerçekleştirme basamakları daha önemli hale geliyor.

Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisini ilk kez tanıttığı insan motivasyonu üzerine yaptığı seminal yazıda, “Bir insanın olması gerektiği” iddiasıyla kendini gerçekleştirmeyi tanımladı.

…bu ihtiyaca biz kendini gerçekleştirme diyebiliriz” (Maslow, 1943).

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow

Kendini Gerçekleştirme Nedir?

Kendini gerçekleştirme şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir kişinin yeteneklerini ve kaynaklarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan psikolojik süreç. Bu süreç bir kişiden diğerine değişebilir” (Couture vd., 2007).

Başka bir deyişle, amaçlarımız doğrultusunda, kendi kendini gerçekleştirme, kişinin yaratıcı, entelektüel veya sosyal potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesi olarak düşününebilir. Kendini gerçekleştirme, kişinin potansiyeline ulaşma yeteneğinden yararlanmaya dayandığından, bu çok kişisel bir süreçtir ve kişiden kişiye göre büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Göreceğimiz gibi, bireysel motivasyonların tanınması Maslow’un çalışmalarının önemli bir parçasıdır ve hissettiği şey onu erken kariyerinin çağdaş motivasyonel psikolojisinden ayırmıştır.

mutluluk nedir gerçek mutluluk nedir

Akıl hastası şair Sylvia Plath’ın bir tezahür gerçekleştirdiği söylenebilir. “Sabah Şarkısı” şiirinde çocuğunun doğumunu tarif etti. Benzersiz ve yenilikçi bir dille, kendi zirve deneyimini tarif etti. O zaman, kendisi ve seyircisi arasındaki yaratıcı iletişim ve kendi içinde kendini gerçekleştirme anına ulaşmasına izin veren o tezahür belirdi.

Belirtildiği gibi, Plath’ın akıl hastalığı olduğu biliniyordu, bu yüzden kendini gerçekleştiren bir birey olduğu anlaşılamayabilir. Bununla birlikte, benliğin dekonstrüksiyonu ve yeniden inşası, şiirsel kendini ifade etme, ortaya çıkan epifaneler ve kendini gerçekleştirme ile karakterize gelişen bir benliğin tanınması yoluyla meydana gelir.

Kendini Gerçekleştirme Örnekleri

Bunlar, kendini gerçekleştirmenin gerçekte neye benzediği sorusunu gündeme getiriyor? Maslow, kendini gerçekleştirmeyi ilk olarak tanımlarken, ihtiyaçlar hiyerarşisinin zirvesini şöyle vurguladı:


sonuçta mutlu olacaksa müzisyen müzik yapmalı, bir sanatçı resim yapmalı, bir şair yazmalı, sonuçta mutlu olacaksa” (Maslow, 1943).

Genel insan tiplerini tanımlamasının yanı sıra Maslow (1970), bir zamanlar yaşamlarında kendini gerçekleştirme seviyesine ulaştığını düşündüğü birkaç kişiyi de açıkladı. Bunlar arasında şunlar yer alıyor: Abraham Lincoln Thomas Jefferson Albert Einstein Eleanor Roosevelt Jane Addams William James Albert Schweitzer Aldous Huxley Baruch Spinoza.

Aynı kitapta, Maslow (1970) aynı zamanda diğer birkaç potansiyel kendini gerçekleştirme vakası da listeledi. Bunlar arasında Eugene Debs, Frederick Douglas, Ida Tarbell, Harriet Tubman, George Washington, George Washington Carver ve Walt Whitman yer aldı.

kendini gerçekleştirme maslow
Kendini Gerçekleştirme Abraham Maslow

Yukarıdaki isimlerin hepsi bir şekilde kamu figürleri olsa da, Maslow’un köleler ve yazarlardan filozoflara, politikacılara ve şairlere kadar çok çeşitli insanları listelediğini belirtmek ilginçtir.

Krems ve diğ. (2017) tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışma, psikologların kendini gerçekleştirmeyi nasıl değerlendirdiğini de araştırdı. Yazarlar, “kişinin tam potansiyelini gerçekleştirme algısının statü ve saygıya ulaşmanın temel güdüsüyle bağlantılı olduğunu” buldular.

Diğer bir deyişle, katılımcılar kendini gerçekleştirmeyi, potansiyelleri sonuna kadar kullanarak kazanılan duygu (özellikle Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde olan saygı) ve tanınan bir başarı seviyesine (statü) ulaşmakla ilişkilendirdi.

Kendini Gerçekleştirme Basamakları

Bu, Maslow’un tanımladığı (1943) statü/saygı ayrılmasıyla ve kendini gerçekleştirmeyle çakışmaktadır. Ancak yazarlar, Kenrick ve ark. (2010) tarafından tartışılan Maslow’un çalışmalarının “işlevsel bir şekilde okunduğuna” işaret ediyor : “kişinin tam potansiyelini izlemede yer alan davranışların çoğunun hem doğrudan hem de dolaylı olarak statüye bağlı olduğunu” gösteriyor (Krems vd., 2017).

Statü arayışı ve kendini gerçekleştirme arasındaki bu ilişki, kendini gerçekleştirmenin en bariz örneklerinin yüksek statü seviyelerine ulaşmış kamu figürlerinin olduğu gerçeğine de uyuyor.

“Kendini gerçekleştirme”, Hümanistik psikolojik teoriden ve özellikle Abraham Maslow’un yarattığı teoriden türetilmiş bir kavramı temsil eder.

Maslow’a göre kendini gerçekleştirme, bir bireyin en yüksek ihtiyaçların yerine getirilmesine yönelik büyümesini temsil eder; özellikle hayatta anlam için olan ihtiyaç ve hedefler.

Carl Rogers ayrıca “gerçek benliği” ve “ideal benliği” uyumlu bir şekilde entegre etmek ve böylece “tam işleyen kişi” ortaya çıkmasını geliştirmek olan bir “büyüme potansiyeli” teorisi yarattı.

Ancak ihtiyaçların psikolojik bir hiyerarşisini yaratan, teorik olarak “değerlerin” yerine getirilmesinin doruğuna veya bu hiyerarşinin en üst seviyesinde olan ihtiyaçların anlamını temsil eden teoriyi en iyi açıklayan Maslow’du.

Maslow’un hiyerarşisi, doğrudan piramidal yükseliş sırasına göre tasvir edilen doğrusal bir büyüme desenini yansıtır. Dahası, kendi kendini gerçekleştiren bireylerin, özgür irade ve determinizmin nihai aksine yansıyan ikilemleri çözebildiğini belirtiyor.

Ayrıca, kendini gerçekleştirenlerin son derece yaratıcı, psikolojik açıdan sağlam bireyler olduğunu iddia ediyor.

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

kendini gerçekleştirme testi
Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un hiyerarşisi aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1. Gıda, uyku ve hava ihtiyaçları gibi fizyolojik ihtiyaçlar.

2. Güvenlik, ya da güvenlik ve koruma ihtiyaçları, özellikle sosyal ya da siyasi istikrarsızlıktan ortaya çıkanlar.

3. Ait olma ve sevgi, eksiklik ve bencillik yerine alma ihtiyacı, eksiklikten ziyade büyümeye dayanan bencil olmayan sevgi.

4. Benlik saygısı, benlik saygısı ve hayran kaynaklı sağlıklı, olumlu duygular için ihtiyaçlar.

5. Hayattaki potansiyelin ve anlamın yerine getirilmesinden ortaya çıkarılan yaratıcı öz-büyüme ile ilgili “varlık” ihtiyaçları. (Kendini Gerçekleştirme)

Kendini Gerçekleştiren Kişiler

Erikson örnek olarak “güvene karşı güvensizlik” ve “özerklik, utanç ve şüphe” olarak temsil edilen psikososyal ikilikler teorisini yarattı. Erikson’un gelişiminin son aşaması, “ego bütünlüğü ve umutsuzluk karşıtlığı” açısından, bu aşamanın başarılı çözümü hayatın anlamına karşılık gelir.

Kendini gerçekleştirmiş kişi ölme tehlikesi altında olsa bile hayatta anlam bulabilir. Bu, yaşamdaki anlam duygusu ile temsil edilen durumlarda bile daha düşük seviyedeki ihtiyaçların karşılanamayacağı anlamına gelmez.

Bununla birlikte, Maslow’un, kişinin ihtiyaçlarının belirli bir anda yalnızca kısmen karşılanabileceğini iddia ettiğini unutmayın. Mahatma Gandhi, Viktor Frankl ve Nelson Mandela, her biri gerçekten kendini gerçekleştirenlere örnek olarak verilebilir.

Hayatını riske atan Mahatma Gandhi, özgürlük amacıyla sivil itaatsizliği kullandı, Viktor Frankl, hayatın anlamını kavramaktan asla vazgeçmeyen bir soykırımdan kurtuldu ve Nelson Mandela hapsedilirken bile hayatta bir anlam tutumunu sürdürdü.

Bu bireylerin güvenlik ihtiyaçları bu özel yaşam koşullarında tehdit edilmiş olabilir, ancak güvenlik ihtiyaçları tehlikeye atılan birçok insanın değerlerin farkında olduğu anlaşılabilir. Hayatlarındaki tehlike durumlarında bile açıkça anlamlı yaşam bulabilirler.

gestal terapi teknikleri
gestalt terapi nedir

Kendini Gerçekleştiren Kişilerin Özellikleri

Maslow son derece yaratıcı bireyler olarak kendini hayata geçiren kişileri şöyle tanımlar :“özgürlük ve determinizm”, “bilinçli ve bilinçsiz”, “kasıtlık ve kasıtlık eksikliği” gibi zıtlıkların doğasında olan ikilemleri çözebilenler.

Bu ikilemlerin her birinin bir yönünü bir “tez” olarak, diğerini de “antitez” olarak kullanarak, sanat ikili ilişkinin “sentezini” temsil edebilir. Özgür irade ve determinizmin ikilisi, hem özgür iradeli hem de nedensel aktiviteye dayandığı için hem sanatçının kendini ifade etmesi hem de sanatsal anlatım alıcısı açısından çözülür.

Bilinçli ve bilinçsiz, özgür irade ve determinizm ikilemine paralel olarak bilinçli eylem özgürce irade olarak kabul edilebilir.

Sanatsal süreci açıklayan bir başka ikilem de özne ve nesnenin bir çözümüdür. “Sanatçıyı” belirten “konu” terimi “benlik” anlamına gelebilir ve “nesne” terimi “diğeri” veya “seyirciyi” tanımlayabilir.

Kendini Gerçekleştiren İnsanların 9 Özelliği
  1. Kendini gerçekleştirme görünümlerinden biri zirve deneyimlerini sık yaşamaktır. Başka bir deyişle, bu kişiler, duyguların zirvesi olan ‘aşmışlık’ anlarına sık şahit olurlar.
  2. Kendini gerçekleştirilen insanlar kendilerini ve başkalarını oldukları gibi kabul ediyorlar. Kendini gerçekleştirmiş insanlar kendilerini tamamen kabul etmekle kalmaz, aynı zamanda diğer insanları oldukları gibi kucaklarlar.
  3. Diğer bireylere tüm faktörlerden bağımsız olarak aynı şekilde muamele ederler.
  4. Kendini gerçekleştirmiş insanların bir diğer önemli özelliği gerçekçilik duygusudur. Farklı veya bilinmeyen şeylerden korkmak yerine, kendini gerçekleştirmiş birey, hayatı hem mantıksal hem de rasyonel olarak ortaya çıkarır.
  5. Kendini Gerçekleştirmiş bireyler genellikle güçlü bir kişisel etik ve sorumluluk duygusu ile motivedir. Problem çözme becerilerini gerçek dünyadaki durumlara uygulamaktan hoşlanırlar ve diğer insanlara kendi hayatlarını geliştirmelerine yardım etmeyi severler.
  6. Kendini Gerçekleştiren insanlar bağımsız olma eğilimindedir. Başkalarının mutluluk ya da memnuniyet fikirlerine uymazlar. Bu orijinal perspektif, bireyin anı yaşamasına ve her deneyimin güzelliğini takdir etmesine olanak tanır.
  7. Kendini Gerçekleştiren bireyler gizliliğine değer verir ve yalnızlığın tadını çıkarırlar. Başkalarının arkadaşlıklarını sevmekle birlikte, kişisel keşifleri ve bireysel potansiyellerini geliştirmek için kendilerine zaman ayırmak onlar için çok önemlidir.
  8. Kendini Gerçekleştiren bireylerin genellikle bir mizah anlayışı vardır. Uygun durumlarda mizahın keyfini çıkarabilir ve kendilerine gülebilirler, ama başka birinin duyguları pahasına dalga geçmezler ya da şaka yapmazlar.
  9. Kendini gerçekleştirmiş insanların bir diğer özelliği de açık, alışılmadık ve kendiliğinden olma eğilimidir. Bu insanlar genel kabul görmüş sosyal beklentileri takip edebiliyor olsa da, düşüncelerinde veya davranışlarında bu normlarla sınırlı hissetmiyorlar.
  10. Kendini gerçekleştirmiş insanların somut hedefleri olsa da, işleri sadece sona erdirilmesi gereken araç olarak görmüyorlar. Bir hedefe ulaşma yolculuğu, hedefe ulaşmak kadar önemli ve eğlencelidir.

Kendini Gerçekleştirme Testi Çöz!

MOBİL KULLANICILAR İÇİN TESTİ BAĞLANTISI : link

Kendini Gerçekleştirme Testi, hayatta kendinizi ne kadar ortaya koyabildiğimizi gösterir. Sonuçta bir test olduğunu da unutmamak gerekir.

Kendini gerçekleştirme testini çözdükten sonra karşınıza çıkacak ekranda sonuçlarınızı görebilirsiniz. Daha fazla testi için buraya tıklayın!

Duygularımdan utanmam.
Diğer insanlar benden ne bekliyorsa onu yaparım.
Tüm insanların özünde iyi olduğuna inanırım.
Sevdiğim insanlara gerekirse kızarım.
Yaptıklarımın diğer insanlar tarafından onaylanması benim için önemli.
Yetersiz olduğum konuları kabul etmem.
İnsanlar beni onaylamasa da onları sevebilirim.
Başarısız olmaktan korkarım.
Karmaşık şeyleri basitleştirmekten kaçınırım.
Başkaları tarafından sevilmektense kendim gibi olmayı tercih ederim.
Kendimi kaptırdığım bir davam yok.
Sonucu ne olursa olsun duygularımı açığa dökebilirim.
İnsanlara yardım etmek konusunda kendimde sorumluluk hissetmem.
Yetersiz olduğumu düşünmek korkutucu.
Başkalarını severim, bunun sonucunda bende sevilirim.

***Kaynaklar

2 thoughts on “Kendini Gerçekleştirme Nedir? + Testi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir