Obezite Cerrahisi – Tüp Mide Ameliyatı – DEV REHBER 2019

Obezite, sadece bir ülkenin veya bir bölgenin değil tüm dünyanın ortak bir sorunudur. Sizlerde göreceksiniz ki aslında obezite sorunu yerine şeker bağımlılığı hedef alınsaydı bugünkü rakamlarla karşılaşmayacaktık. Obezite cerrahisi ve tüp mide ameliyatı hakkında dev rehber niteliğindeki yazımız sizlere faydalı olacaktır. Yazının devamında obezite cerrahisi sonrası beslenme için önemli bilimsel bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca obezite cerrahisi çeşitleri sizler için ayrıntılı olarak incelendi!

Ve il il obezite cerrahisi doktorları sizler için aşağıda!

2008                                                                2015

Obezite : 400 Milyon                                       Obezite : 700 Milyon

Fazla Kilolu : 1,4 milyar                                  Fazla Kilolu : 2,3 milyar   

Yukarıdaki rakamlar tüm dünya üzerindeki obez ve fazla kilolu insanları gösteriyor. 2008 yılından sonra sadece 7 yıl içinde obez sayısı 300 milyon artmış! Tüm Türkiye’deki insan sayısının 3,5 katından fazla.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,Türkiye’deki kadınların 2016’da yüzde 39,2’si obez; yüzde 69,3’ü şişman ve fazla kilolu grubunda sınıflandırıldı. Türkiye’deki erkeklerin ise yüzde 24,4 obez ve yüzde 64 fazla kilolu olarak belirlendi. Genel olarak baktığımızda sokakta gördüğümüz her 3 kişiden biri obez, biri fazla kilolu, biri sağlıklı kilo aralığında.

Veriler iki yıl öncesini yansıtıyor, eminiz ki bugün bu rakamlar daha da fazla. Obezite, ölümcül birçok hastalığa yol açması nedeniyle çok önemli bir sorundur.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezite Avrupa’daki yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin %80’inden, iskemik kalp hastalıklarının(kalp krizi vb.) %35’inden ve hipertansiyonun %55’inden sorumludur ve her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır.  Burada belirtmem gereken bir konu var. Tüm dünyadaki ölümlerin en başında İskemik Kalp Hastalıkları gelmektedir. Obezite bu hastalıkların önemi bir nedenidir.

Obezite Cerrahisi Nedir?

Obezite tanısı çok basit olan bir hastalıktır. Obezite tanısını kendi kendinize koymak bile mümkün. Vücut Kitle İndeksinizi hesaplayarak kilonuzun normal veya fazla olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Ayrıca obezitenizin derecesini de yine vücut kitle indeksinizi hesaplayarak görebilirsiniz.

Obezite cerrahisi konusuna geçmeden önce beden kitle indeksinin değerlendirmesini belirtmek istiyorum. Çünkü bu sonuçlar obezite cerrahisi veya tüm mide ameliyatı için uygun olup olmadığınızı belirlemekte birer ölçüt.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİZSONUÇ
18.5’in altında iseZayıf
18.5-24.9 arasında iseNormal Kilolu
25-29.9 arasında iseFazla Kilolu
30-34.9 arasında iseBirinci Derece Obez
35-39.9 arasında iseİkinci Derece Obez
40’ın üstünde ise Üçüncü Derece (Morbid) Obez

Obezite İlaç Tedavisi

Obezitenin tedavisi için kullanılan birçok ilaç vardır ancak bunların hiçbiri istenilen sonuçları vermemektedir. Orlistat adlı yağ emilimini azaltan ilacın yanı sıra antidiyabetikler, antikonvülzifler, sempatomimetik ajanlar, antidepresanlar obezite tedavisi için kullanılıyor.

Obezite tedavisinde hiçbir bitkisel ürün veya kürün yeri yoktur. Bu tür ürünlerin kullanımı doktorlar tarafından önerilmemektedir. Akla yatkın mekanizmaları olsa da etkili oldukları gösterilememiştir. Aynı zamanda zayıflama hapı, zayıflama ilacı, zayıflama korsesi gibi satılan birçok ürün sadece umut tacirliği yapanların birer oyunudur.

Kimler Obezite Cerrahisi Olabilir?

Gelelim ana konumuza. Obezite cerrahisi, obezitenin tedavisi için en etkili yöntemdir. Ancak girişimsel bir işlem olduğu için herkese yapılmaması, cerrahiden önce tüm yolların denenmesi gibi bazı konuların önemini anlamalıyız. Cerrahi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuz olaylar, sağlığınızın daha da kötüleşmesine yol açabilir.

Yukarıda dikkatinizi çektiğim konuları etraflıca düşünmekte fayda var. Çünkü bunlara önem göstermeden sadece para için ameliyat yapan doktorlar sağlığınızla oynayabilir! Bir doktorun sizi obezite için ameliyat edebilmesi için şu şartların sizde mevcut olması gerekir :

Obezite Cerrahi Endikasyonları

 • BKİ ≥40 kg/m2 olması
 • BKİ >35 kg/m2 ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin (Tip 2 Diyabet, OSAS, ciddi HT

vb.) tıbbi tedavi ve yaşam biçimi değişiklikleri ile kontrol edilememesi.

 • Cerrahi dışı yöntemlerin daha önce uygulanmış, fakat başarısız olması.

Kaynak : Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği / Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Özetlemek gerekirse obezite cerrahisi geçirmeye uygun olmanız için:

 1. Beden kitle indeksinizin 40’ın üstünde olması veya
 2. Beden kitle indeksiniz 35’in üstünde iken Tip 2 diyabet, obstrüktif uyku apnesi, ciddi hipertansiyon gibi önemli hastalıklarınızın olması ve aynı zamanda yaşam biçimi değişiklikleri ile kilonuzun kontrol altına alınamaması veya
 3. Cerrahi dışı tüm yöntemleri uygulamış ve başarısız olunması gerekir.

Yukarıda saydıklarım sizin obezite cerrahisi için uygun olup olmadığınızı belirler. Ancak sadece bu şartların sizde var olması yetmez, ayrıca aşağıdaki durumlardan HİÇBİRİNİN sizde bulunmaması gerekir.

Obezite Cerrahisi Kontrendikasyonları

 • Tedavi edilemeyen majör depresyon ve psikoz
 • İlaç ve alkol bağımlılığı
 • Tıkınırcasına yeme hastalığı
 • İleri kalp hastalığı
 • Ciddi koagülopati
 • Postoperatif dönemde önerilenleri yapabilecek düzeyde psişik ve mental yeterliliğin olmaması

Kaynak : Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği / Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Eğer ilk sıraladığımız şartlar sizde mevcutsa ve kontrendikasyon olarak belirtilen durumlardan hiçbirine sahip değilseniz obezite cerrahisi için uygunsunuz. Kontrendikasyonlardan psikoz, şizofreni vb. hastalıkları belirtir. Ciddi Koagülopati, kanama bozukluklarını belirtir.

Tüp Mide Ameliyatı Fiyatı 2019 – Mide Küçültme Ameliyatı Fiyatı 2019

Tüp mide ameliyatı fiyatı veya mide küçültme ameliyatı fiyatı gibi konular söz konusu olduğunda fiyatlar biraz havada uçuşabiliyor. 2018 tarihi itibari ile 6 bin türk lirası ile 50 bin türk lirası arasında fiyat veren hastaneler var. Tüp mide ameliyatı maliyeti hastaneler için ne kadardır bilemiyorum ancak bu rakamlar Türkiye şartları için biraz fazla gibi görünüyor.

Elbette diyetisyen ve spor desteğiyle kilo verebilen kişilerin bu yollarla kilo vermesi gerekir. Mide küçültme ameliyatı olmak gerçekten zorlu bir süreçtir. Bir önceki başlıkta açıkladığım şartların hepsinin sizin için uygun olması gerekir.

Aynı zamanda bu ameliyatlar devlet hastanelerinde de yapılmaktadır.

Obezite Cerrahisi Doktorları ve Bilimsel Kanıtları

Obezite Cerrahisi Adana Doktorları : https://www.doktortakvimi.com/tedaviler-hizmetler/obezite-cerrahisi/adana

Obezite Cerrahisi Ankara Doktorları : https://www.doktortakvimi.com/tedaviler-hizmetler/obezite-cerrahisi/ankara

Obezite Cerrahisi İstanbul Doktorları : https://www.doktortakvimi.com/tedaviler-hizmetler/obezite-cerrahisi/istanbul

Obezite Cerrahisi İzmir Doktorları : https://www.doktortakvimi.com/tedaviler-hizmetler/obezite-cerrahisi/izmir

 • Chang ve arkadaşları, 2014 yılında yaptıkları bir meta analiz sonucunda obezite cerrahisi geçiren kişilerde Tip2 Diabetes Mellitus hastalığının ağırlığının azaldığını ve hastaların tansiyon değerlerinin azaldığını belirlemişlerdir. Bu hastalıkların yanı sıra göğüs ağrısı, kalp krizi ve obstrüktif uyku apnesi hastalıklarının azaldığını saptamışlardır.
 • Pekkarinen ve arkadaşları 2016 yılında yaptıkları prospektif bir çalışmada obezite cerrahisi geçiren hastaların ilk iki yılda belirgin kilo kaybettikleri, ileri ki yaşamlarında da bu kilo kayıplarını koruduklarını tespit etmişlerdir.
 • Douglas ve arkadaşları 2015 yılında 3882 kişi üzerinde yaptıkları retrospektif bir araştırmada bariyatrik cerrahi sonrası kilo kaybının dört yıla kadar devam ettiğini tespit etmişlerdir.

Obezite Cerrahisi Çeşitleri

 1. Gıda alımını kısıtlama : Rezeksiyon (midenin bir kısmının çıkarılması), bypass (midenin es geçilmesi) veya midenin üst kısmı daraltılarak midenin hacmi azaltılır. Böylece midenin dolması çok daha çabuk gerçekleşir. Sonuç olarak kişi midesinin dolduğunu hisseder ve yemek yemeyi durdurur. Vertikal bant gastroplasti (VBG) ve laparoskopik ayarlanabilir gastrik bant (LAGB) gıda alımının kısıtlanması mekanizmasıyla işlev gören ameliyat çeşitleridir. Bu mekanizmada bağırsakların emilim fonksiyonları değişmez.
 2. Malabsorbsiyon Mekanizması : Absorbiyon, besinlerin emilimini ifade eder. Malabsorbsiyon mekanizması ile çalışan cerrahi yöntemler, besinlerin emilimini azaltarak işlev görür. Emilimin yoğun olduğu böyle bypass edilerek (es geçilerek) veya emilimi yapan pankreatik enzimlerin besinlerle birleşmesi önlenerek malabsorbsiyon sağlanır.  Jejunoileal bypass (JİB) ve duodenal switch (DS) bu mekanizma ile çalışan cerrahi yöntemlerdir. Bu mekanizmanın bir kusuru vardır. Eğer emilim istenilen düzeyden daha fazla engellenirse kişi de malnütrisyon (besin eksikliği) meydana gelebilir. Böylece kişi de protein ve diğer birçok yaşamsal elementin eksikliği ortaya çıkabilir.
 3. Aynı zamanda hem Gıda Alımını Kısıtlayan Hem Malabsorbsiyon yapan Mekanizmalar: Yukarıda bahsettiğim mekanizmaların ikisini de kapsayan cerrahi yöntemlerdir. Ayrıca yukarıda bahsedilen ameliyatlardan çok daha kompleks cerrahi yöntemlerdir.  Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB), biliyopankreatik diversiyon (BPD) ve biliyopankreatik diversiyon / duodenal switch (BPD/DS), yukarıda bahsedilen mekanizmaların ikisini de sağlayarak obezite cerrahisinde kullanılırlar.

Türkiye’de Yapılan Obezite Cerrahisinin Bilimsel Sonuçları

Aslında obezite cerrahisinin sonuçlarını hepimiz haberlerde ve magazin programlarında gayet iyi görüyoruz. Son yıllarda birçok ünlü obezite cerrahisi geçirdi ve inanılmaz değişimler yaşadı. Okan Karacan, Hamdi Alkan, Linet, Işın Karaca, Kaan Kural, Pelin Öztekin, Fatih Ürek, Seren Serengil, Ümit Erdem, Seda Akgül bunlardan sadece bazıları. Ancak bu başlık altında işin magazinsel yanını bir yana bırakıp bilimsel sonuçlara değineceğim.

Cinsiyet (E/K) 680/832

Yaş 35.28+12.60

Kilo 132.5+22.77

Boy 168.32+10.32

BMI (kg/m2) 46.99+7.88

İdeal kilo 61.48+6.80

Kilo fazlalığı (%) 130.3+33

Yukarıda gördüğünüz veriler, Türk Obezite Cerrahisi Derneğinin obezite ameliyatı gerçekleştirelin 1512 hastasının cerrahi öncesi sonuçları. Dikkat ederseniz hastaların kilolarının ortalaması 132.5+22.77. Aşağıdaki sonuçlar ise hastalar obezite cerrahisi geçirdikten sonra elde ediliyor :

Kilo 74.6+16.8

BMI (kg/m2) 29+6.1

Kilo fazlalığı (%) 62+21.9

Ayrıca belirtmem de fayda var, bu sonuçlar cerrahiden 24 ay sonra elde edilmiş. Türk Obezite Cerrahisi Derneği ayrıca şunları kaydediyor:

Serimizde, ameliyatı takiben ilk ay ortalama 12 kg, 3 ay sonra 24 kg, 6 ay sonra 33 kg, 24 ay sonra ise 60 kg kilo kaybı görülmektedir

Yukarıdaki bilgiler tamamen bilimsel. Yazımın sonunda kaynakları ayrıntılı olarak ekleyeceğim. Ayrıca diğer elde ettikleri sonuçlar şunlar :

1- Gastrik restriktif işlem uygulanmış 1000’den fazla vakanın MacLean ve Reinhold klasifikasyonlarına göre % 75-85’inde kilo verme açısından “iyi” ve “mükemmel” sonuçlar elde edilmiştir. Bizim serimizde bu oran Reinhold sınıflamasına göre % 94.5’dir.

2- Kuzmak’ın serisi ilk yıl Ortalama kilo kaybı 36 ± 10 kilogramdır.

3- Taşkın ve Ark. İlk yıl Ortalama kilo kaybı 32.55 ± 10.77 kg.dır

Gördüğünüz gibi bilimsel olarak ispatlanmış obezite cerrahisinin sonuçları gerçekten sevindirici. İlk yıl içindeki kilo kayıpları 40 kilogram ve üzerinde. Diyabet, kalp hastalıkları gibi ölümcül sonuçlar göz önüne alındığında obezite cerrahisi gerçekten hastaların umudu haline geliyor. Ancak belirtilmesi gereken bir konu var, obezite cerrahisi için şartların uygun olması gerekiyor.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kaçak Riski

Basında çıkan birçok haberden sonra ”Tüp Mide öldürür mü?” gibi sorular bugünlerde sıkça soruluyor. Aslında obezite cerrahisi diğer cerrahilerden daha fazla riskler taşımıyor. Taşıdığı riskler her cerrahi sırasında görülebilecek risklerdir.

Yukarıda bahsettiğim Türk Obezite Cerrahisi Derneği’nin 1512 hasta üzerinde yaptığı çalışmada, bu hastalarda gelişen komplikasyonlarda not edilmiş. Komplikasyonlar erken ve geç olarak iki kısma ayrılıp ayrıntılı olarak incelenmiş.

Komplikasyonlarımız (erken dönem)

Yara infeksiyonu 8

Eviserasyon 1

Atelektazi 12

Pulmoner emboli 4

Mide duvarı erozyonu 3

Mortalite 2

Obezite Cerrahisi Ölüm Oranı

Gördüğünüz gibi 1512 hasta arasından 2 tanesi erken dönemde kaybedilmiş. Obezite cerrahisi ölüm oranı bu seride yüzde 0.13 olarak görülüyor. Diğer cerrahilerle kıyaslanması için elbette diğer cerrahilerin ölüm oranlarının bilinmesi gerekli.

Komplikasyonlarımız (geç dönem)

İnsizyonel herni 2

Katı gıda tahammülsüzlüğü 15

Reflü özofajit 12

Band kayması 5

Outlet stenozu 2

Rezervuar kaçağı 30

GIS kanama 3

Geç dönem komplikasyonlarına baktığımızda ise hiçbirini hayati bir risk taşımadığını görebiliriz. Ancak bu komplikasyonların birçoğu hayat kalitenizi olumsuz olarak etkiler. Ayrıca outlet stenozu gibi komplikasyonlar tekrar cerrahi işlem gerektirebilir.

Obezite Cerrahisi Sonrası Beslenme

Bir diyetisyen olmadığım sizin sizlere açık bir diyet listesi sunamayacağım. Aslında obezite cerrahisi geçirmişseniz bu konuda size en iyi bilgiyi doktorunuz veya diyetisyeniniz verir. İnternetten bulduğunuz bilgilere güvenmemeniz gerekir.

Tam olarak diyet listesi veremesem de obezite cerrahisi sonrası beslenme ile ilgili bilgiler verebilirim. Obezite cerrahisi sonrası beslenme dönemlere ayrılarak incelenir.

 1. Hastane Dönemi
 2. Berrak Sıvı Dönemi
 3. Püre Dönemi
 4. Normal Gıdaya Geçiş Dönemi
 5. Normal Gıda Dönemi (6 Ay sonrası)

Cerrahi sonrası hastanede kaldığınız 3-4 gün boyunca herhangi bir şey yeyip içemezsiniz. Doktorlar ameliyat yerlerinde kaçak olup olmadığını tespit etmek için size kontrastlı madde içirirler ve bazı sıklıklarda grafinizi çekerler. Ağız yolundan herhangi bir gıda alımına başlamanız için cerrahi bölgesinde hiçbir kaçak olmaması gerekir.

Berrak Sıvı Dönemi, cerrahi sonrası ilk bir ayı kapsar. Bu dönemde tamamen sıvılarla beslenirsiniz. Ağızdan herhangi bir katı madde alımı söz konusu olamaz. Vücut kitle indeksinize göre günde 2,5-3,5 litre sıvı almanız gerekir ve bu sıvının en az 1,5 litresi su olmak zorundadır. Kalan kısmı ise süt, ayran gibi sıvılardan oluşur. Ayrıca tavuk suyu, et suyu tüketebilirsiniz. Uzmanların önerdiği miktarlar şu şekildedir : 1.5 litre su + 1 litre süt veya ayran + ½ litre et veya tavuk suyu

Püre Dönemi, cerrahi sonrası birinci ve üçüncü aylar arasındadır. Berrak sıvı dönemini atlattığınızda artık ağızdan yarı katı maddeler alabilirsiniz. Berrak sıvı döneminde aldığınız sıvılara ek olarak sağlıklı birçok sebzenin püresini tüketebilirsiniz. Brokoli, havuç, brüksel lahanası bunlardan bazıları. Patates, içerdiği yüksek karbonhidrat nedeniyle tercih edilmez. Aynı zaman da aldığınız aldığınız protein miktarını arttırmak için de yağsız kıyma veya tavuk püresi almanız sağlığınız için iyi olacaktır.

Tatlıya Dikkat!

Püre döneminden sonra artık yavaş yavaş normal gıdaya geçişe başlanır. Bu dönemde eski alışkanlıklara meyil edilmemesi belki de en dikkat edilmesi gereken kısımdır. Un içermeyen her türlü çorbayı, sağlıklı etleri bu dönemde tüketebilirsiniz. Canınız tatlı çektiğinde ise başvuracağınız kaynaklar elbette sağlıklı meyveler olacaktır. Ayrıca miktarına dikkat ederek kuru meyveler de tüketebilirsiniz.

Normal gıdaya geçiş döneminde dikkat etmeniz gereken birçok farklı noktalar var. Bunların hepsini en iyi doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Katı gıdalarla birlikte sıvı almamanız, alacağınız sıvıların zamanları gibi faktörleri doktorunuza danışmanız en iyisi olacaktır. Ayrıca sağlık, her zaman kişiye özel yapılır. Yani obezite cerrahisi geçirmiş diğer hastalara uygulanan diyetler sizin için uygun olmayabilir. Sizin için uygun olanı en iyi doktorunuz ve diyetisyeniniz bilir.

Vitamin ve Mineral Desteği

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de obezite cerrahisi sonrası vitamin ve mineral desteğidir. Bu cerrahinin işleyiş mekanizmalarını işlerken malabsorbsiyon teriminden bahsetmiştim. Birçok faydalı besinin emiliminin azalabileceğini göz önünde tutarak vitamin ve mineral takviyesi almanız gerekir. Ayrıca Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği obezite ameliyatı olan kişilerin aşağıda sıralanmış vitamin ve mineral takviyelerini almalarını öneriyor. Elbette bu konuda da doktor ve diyetisyeninize danışmanız sizin için en güvenli olanıdır.

Vitamin / mineral desteğiDoz
Multivitamin preparatıGünde 1-2 adet
A vitamini1 mg
E vitamini100-300 mg
C vitamini500 mg
Demir45-60 mg
Çinko15 mg
Biotin3000 mcg
Folik asit400 mcg/gün
Kalsiyum sitrat1200-2000 mg/gün
D vitamini400-800 U/gün
Vitamin B12≥350 mcg/gün oral veya

1000 mcg/gün intramusküler

SONUÇ

Bu yazıda Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği ile Türk Obezite Cerrahisi Derneklerinin kılavuzlarını kullandım. Ayrıca Türk Obezite Cerrahisi Derneği’nin paylaştığı kendi ameliyat sonuçlarını sizlerle paylaştım. Bariyatrik Cerrahi her geçen gün daha popüler oluyor ancak dikkat edilmesi gereken konuların göz önüne alınmadığını düşünüyorum. Öncelikle bir hastanın cerrahi için uygun olup olmadığı çok geniş bir açıdan araştırılmalı. Günümüzde bu konuya gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Elbette bunun nedeninin ”para” olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynaklar

1- Türk Endokrin ve Metabolizma Derneği OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

2- Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği Bariatrik Cerrahide Gastrik Band Uygulamaları ve Sonuçlarımız

http://www.turkishobesitysurgery.com/files/downloads/Prof_Dr_Mustafa_Taskin_Bariatrik_Cerrahide_Gastrik_Band_Uygulamalari_ve_Sonuclari.pdf

Bu yazımızda obezite cerrahisi nedir, obezite cerrahisi çeşitleri, obezite cerrahisi ne demek, obezite cerrahisi doktorları gibi sorulara yanıt aradık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir